I supervisionen arbejder vi med at fastholde kvalitet og udvikling hos dig eller dine medarbejdere.  Vi tager udgangspunkt i temaer, som fylder i din/jeres hverdag og sammen udfolder vi problematikkerne, skaber refleksion, nye perspektiver og dermed nye handlemuligheder.

Hvorfor modtage supervision?

 • Supervision fastholder faglig refleksion i forhold til praksis
 • Supervision er med til at skabe øget faglig trivsel og dermed fastholde medarbejderne
 • Supervision gør dig eller dine medarbejdere fagligt mere kompetente i deres arbejde
 • Supervision hjælper dig eller dine medarbejdere med at håndtere stressende belastninger i forbindelse med arbejde
 • Supervision er med til at sikre, at du eller dine medarbejdere ikke ryger ned med langtidssygemeldinger, fordi stress opdages i tide
 • Supervision kan være med til at implementere eller fastholde en bestemt teoretisk tilgang hos jer. F.eks. hvis I ønsker at arbejde ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Supervision er med til at øge samarbejdet i afdelingen/gruppen

Metoder

Som superviser bruger jeg forskellige metoder til at øge indsigt og læring for den/dem jeg superviserer.

Individuel supervision

Individuel supervision er en måde, hvor den enkelte kan arbejde med sine temaer og sin praksis. Man kan opdele fokus i supervisionen på to elementer, og jeg har fokus på begge.
Det ene er ’personen i sagen’. Dvs. den situation eller det problem, som personen vil blive klogere på.  Processen tager udgangspunkt i, det, som supervisanden gerne vil blive klogere på. Nogle gange er der behov for at jeg giver konkret viden eller redskaber. Specielt hvis personen er nyuddannet. Andre gange er processen præget af, at supervisanden via mine spørgsmål reflekterer over egen praksis og selv finder nye veje.
Det andet element er ’sagen i personen’. Her ser vi dybere på, hvad supervisandens egne følelser og reaktioner bunder i. Dvs. hvordan supervisanden påvirkes af sagen. Vi har alle en personlig bagage med os. Og ved at se på bagagen, kan vi bruge det aktivt i vores arbejde. Dette er ikke terapi, men en nødvendig del for at sikre, at vores professionelle handlinger ikke er baseret på følelser og impulser.

Gruppesupervision

Gruppesupervision har stor effekt på, hvordan en personalegruppe udvikles. Supervisionen kan være ud fra bestemte tilgange f.eks. mentaliseringsbaseret pædagogik eller narrativ tilgang, som I gerne vil have fokus på i jeres arbejde. Supervisionen er som regel opbygget på den måde, at der er én fra personalegruppen, der får supervision – resten fungerer som refleksivt team

Personaleintern supervision

Personaleintern supervision er for grupper, som skal fastholde en konstruktiv måde at lave sparring. I det daglige samarbejde bruges kollegaerne ofte til sparring, hvilket er positivt. Personaleintern supervision sætter denne sparring i en fast ramme, hvor hver enkelt medarbejder ved, hvilken rolle de har for at skabe det nødvendige rum for refleksion. Jeg kan hjælpe med at udvikle og træne dine medarbejdere, så de kan varetage deres egen refleksion og læringsrum.

Videobaseret refleksion

Videobaseret refleksion er en metode, hvor dit personale lærer at anvende videooptagelser til at forbedre deres egen praksis. At blive videofilmet i sin praksis og efterfølgende se på det har en stor effekt på tilgangen til sit arbejde. Det er meget udviklende, men det kræver at personalet lærer, hvordan man bruger det som et konstruktivt redskab. Jeg kan hjælpe med at udvikle en kultur, hvor videosparring er et fast redskab til at se på egen praksis.

Hvor foregår supervisionen

Supervisionen kan foregå i mine lokaler eller i lokaler, som I stiller til rådighed. Det er vigtigt, at der er en tavle og skærm/projektor ved videobaseret supervision.

 

Jeg har erfaring med supervision af:

 • Gruppesupervision af specialpædagoger
 • Sundhedsplejersker og gruppeledere fra Sind i forhold til børnegrupper i Favrskov kommune
 • Fagpersonalet på kommunalt psykiatrisk bostøttetilbud i Favrskov.
 • Faglærere på folkeskoler i forhold til opkvalificering til vejlederfunktion
 • Lærere og pædagogisk personale på internt skoletilbud (Kanonskolen) Fonden Fønix
 • Plejefamilier
 • Ledere af bostøttetilbud
 • Ledere af børnehaver
 • Pædagoger i børnehaver
 • Supervision af psykolog med henblik på autorisation

Kom i kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt.

  Jeppe Holmboe Juul, skoleleder, Kanonskolen

  Jesper Riis Lindholm har været tilknyttet Kanonskolen, som PPR-psykolog fra 2012-2016. Jesper bidrog med struktureret og relevant supervision af lærergruppen, på et fagligt højt niveau. Har benyttede forskellige øvelser og konferencer til at arbejde med at udvide lærernes handlemuligheder, deres forforståelse, deres diagnosekendskab – og ikke mindst deres egenpåvirkning af de konfliktfelter vi arbejdede med. Jesper havde individuelle sessioner med lærerne, og forstod at udfordre, udvikle og støtte i de rette doseringer. Lærerne var meget glade for hans feedback. Jesper var med i motiverende elevsamtaler, hvor han med en narrativ vinkel, var med til at give eleverne et nyt perspektiv på deres skolehistorie og fremtidsmuligheder. Jesper fungerede som en kompetent sparringspartner for mig i det daglige virke på Kanonskolen.

  Jeg kan varmt anbefale at bruge Jesper til supervision af relevante faggrupper.

  Kanonskolen er en specialskole for anbragte unge, med tilknytning til lokale opholdssteder i Hadsten og omegn. Læs mere her: www.kanonskolen.dk

  Hvad siger supervisanderne

  ‘Jesper har som supervisor, med udgangspunkt i mine faglige behov, været en stor kilde til opkvalificering af  min faglighed, en indsats som har styrket min praksis. Som supervisor bevæger Jesper sig i en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori – metode og fagligudvikling, hvilket Jesper praktiser på sin behagelige, empatiske, humoristiske og samtidige udfordrende måde. Jeg kan varmt anbefale Jesper som supervisor!’

  Lene Bagge Jensen specialpædagogisk vejleder