Profil og tilgang

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet 2009 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2012. Jeg varetager flere typer af opgaver inden for både børn, unge og voksne. Kendetegnende for mig er, at jeg er optaget af hvordan mennesker kan leve et engageret og meningsfuldt liv i relation til andre – specielt i relation til de mennesker som har særlig betydning for den enkelte.

Vi kan alle blive ramt af situationer i livet, hvor man mister fodfæste, og der er behov for at finde sig selv. Jeg kan bidrage til, at vi i fællesskab får belyst dine/jeres ønsker, værdier og handlingsmønstre og til at vi sammen får fundet konkrete handlinger, så du/I lever et mere meningsfuldt liv.

Familier og par har en særlig plads i min praksis. Jeg har skrevet speciale i parterapi, og min praksis er generelt familieterapeutisk. Det betyder, at jeg er optaget af, hvordan hele familien trives, selvom det f.eks. kun er ét familiemedlem, som er ramt af eksempelvis stress, depression eller angst.

Tilgang

Til at skabe den bedste proces, anvender jeg forskellige tilgange, alt efter hvem du er som person og hvad din problemstilling er. Det er vigtigt for mig at understrege, at du ved bedst, hvad du ønsker skal forandres. Min ekspertise ligger i at vide hvilke redskaber, der kan hjælpe dig. Det vil sige, at vi i fællesskab forholder os til det arbejde, vi skal lave sammen, og vi ser på, om indsatserne bringer dig videre. Det er vigtigt at understrege, at forandringen kun sker, hvis du arbejder for det – både i og uden for terapirummet. Mit job er at støtte, guide og hjælpe din proces.

Teoretisk grundlag

Jeg er som kliniker optaget af at anvende de metoder, som der er forskningsmæssigt belæg for. Jeg anvender særligt mentaliseringsbaseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment). Du kan læse mere om de metoder, jeg anvender under de enkelte temaer.

Privat

Jeg blev gift i 2004 og har kendt min hustru siden 1998. Sammen har vi to dejlige piger. Jeg er oprindeligt uddannet grafisk trykker i min fars firma, men kom til den overbevisning, at det ikke var fremtiden for mig. Jeg har altid været engageret i mennesker, f.eks. igennem børne og ungdomsarbejde (FDF og KFUM). For mig skabte det den grundlæggende interesse for at arbejde med mennesker.

Filosoffen Løgstrup pointerer i den etiske fordring fra 1956:

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”.

For mig rammer citatet godt, hvad jeg forstår ved at være i relation til andre, hvorfor det også er den grundlæggende holdning i min praksis.

Kom i kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt.