Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser betegner sygdomme, der er karakteriseret ved uregelmæssige spisevaner og alvorlig angst eller bekymring for kropsvægt eller form. Det kommer som regel til udtryk i forhold til vanskeligheder omkring mad og spisning.

Problemer omkring mad og spisning kan vise sig på mange måder. Der er dog træk, som er fælles for børn, unge og voksne. Ofte oplever personen ikke selv, at der er et problem. Nogle kan dog genkende, at mad/spisningen/vægt/kalorier fylder hele deres hverdag. Oplever du, at dit barn begynder at tabe sig og ændre kost- og spisevaner er det vigtigt, at du reagerer. Du kan se hvilke tegn du kan være opmærksom på her: Tegn på spiseforstyrrelser. Du kan læse om min familiebaserede tilgang til spiseforstyrrelser under Maudsley-metoden, som pt. er den metode, der er bedst resultater med og anbefales i forhold til børn og unge med anoreksi.

Hvad kan du gøre, hvis dit barn har tegn på spiseforstyrrelse?

Anoreksi er en alvorlig sygdom, og det er den psykiatriske lidelse, der har den største dødelighed. Den eneste medicin man kan give er mad. Dit barn skal indhente vægt hurtigst muligt.

Det er en utrolig ubehagelig og bekymrende situation at stå i som forældre, når man har et barn, som ikke vil spise. Usikkerheden om, hvorvidt man skal tale om mad eller helt lade være at nævne det, fylder meget. Skal jeg presse mit barn eller helt undgå enhver opfordring til at spise?

Når et barn eller et ungt menneske har anoreksi og er underernæret, er det ikke i stand til at arbejde med sig selv. Forskning viser, at de sidste symptomer, der forsvinder ved en spiseforstyrrelse, er de psykologiske.  Nogle af de symptomer, som man ser i forbindelse med undervægt er, angst, depression, irritation, søvnbesvær/søvnforstyrrelser, selvmordstanker, social isolation, ændret personlighed. Disse symptomer er ofte en del af spiseforstyrrelsen og undervægten, og de forsvinder når barnet eller den unge kommer op i vægt igen. Derfor er der intet alternativ til at få barnet til at spise. Idag anbefales det, at forældre til et barn med anoreksi aktivt støtter barnet, og den familie-baserede behandling har de bedste resultater.

Hvis dit barn er voldsomt undervægtigt eller har fået et meget hurtigt vægttab, skal I gå til egen læge, som vurderer barnets fysiske tilstand. Som psykolog laver jeg ikke vurderinger af barnets fysiske tilstand, det er udelukkede et lægeligt ansvar. Derimod kan jeg som psykolog hjælpe jer med at få jeres barn ud af spiseforstyrrelsen.

Behandling af anoreksi ud fra Maudsley-metoden – en forskningsbaseret tilgang

Børn og unge behandles i udgangspunktet ud fra Maudsley-metoden. Det er kun i tilfælde af, at den unge allerede har gennemgået et forløb med denne metode, at vi kan tale om alternative tilgange.

Behandlingen er baseret på tæt samarbejde med egen læge, som står for vurdering af barnets fysiske tilstand. Såfremt jeg vurderer det nødvendigt, inddrages endvidere en diætist. Du kan læse yderligere om min tilgang til behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser her

Børn og unge som er præget af svær spiseforstyrrelse bør henvises af egen læge til Center for Spiseforstyrrelse, Psykiatrisk Hospital.

Typer af spiseforstyrrelser

  • Anoreksi
    Personen vil typisk have en frygt for at blive fed, nægte at opretholde en sund kropsvægt og have en urealistisk opfattelse af kropsbilleder. Personer med anoreksi vil begrænse mængden af ​​mad de indtager og se sig selv som overvægtige, selv når de er tydeligvis er undervægtige. Anoreksi kan have varige skadelige sundhedsmæssige virkninger, såsom hjerneskade, organsvigt, knogleskørhed, hjerteproblemer og infertilitet. Dødeligheden er højest hos personer med denne sygdom.
  • Bulimi
    Denne spiseforstyrrelse er karakteriseret ved gentagne overspisninger efterfulgt af adfærd, der kompenserer for overspisning, såsom tvungen opkastning, overdreven motion eller ekstrem brug af afføringsmidler eller diuretika. Mænd og kvinder, der lider af bulimi, kan frygte vægtforøgelse og føler sig stærkt utilfredse med deres krop og form. Overspisninger og efterfølgende udrensning bliver typisk gjort i hemmelighed, og det skaber ofte følelser af skam, skyld og manglende kontrol. Bulimi kan have skadelige virkninger, såsom afføringsmæssige problemer, svær dehydrering og hjerteproblemer.
  • Binge Eating Disorder (BED)
    Personer, der lider af Binge Eating Disorder, vil ofte miste kontrollen over sin spisning. Til forskel fra bulimi er overspisning i dette tilfælde ikke efterfulgt af kompenserende adfærd, såsom udrensninger, faste eller overdreven motion. Derfor kan mange mennesker, der lider af BED, være overvægtige og have øget risiko for at udvikle andre følgesygdomme såsom hjertekarsygdomme. Mænd og kvinder, der kæmper med denne lidelse, kan også opleve intense følelser af skyld og forlegenhed i forbindelse med deres overspisninger. Det kan betyde, at personen bliver fanget i et gentagelsesmønster.

Kom i kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt.